هزینه سفارشات

هزینه نهایی

home delivery

هزینه تمام شده محصولات :

  • شما مشتریان عزیز، جهت ثبت نهایی سفارش و ارسال آن به واحد های تولیدی جهت شروع فرآیند مونتاژ، میبایست تمامی هزینه فاکتور را تقبل کرده و ما تائیدیه واحد حسابداری مجموعه را دریافت کنیم. این امر بدین دلیل است که چون محصولات از تکه های مختلفی تشکیل شده و این قطعات با توجه به اوضاع اشفته کشور، نوسان قیمت دارند، ما نمیخواهیم تا در زمان تحویل سفارشات، مجبور به دریافت مابه التفاوت حساب از مشتریان شویم.
  • هزینه های جانبی سفارشات شما مشتریان عزیز، شامل هزینه ارسال و هزینه نصب می باشد. هزینه ارسال برای سراسر کشور به صورت پس کرایه می باشد. یعنی شما مشتریان عزیز تمامی هزینه ارسال را در مقصد به طور کامل تسویه خواهید کرد. هزینه نصب هم با توجه به فضای شما و سختی کار، قابل استعلام از متخصصان نصب فروشگاه به صورت حدودی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید